NIPT, eerste en tweede trimester structurele echo’s

In je zwangerschap kun je laten onderzoeken of het kind (kinderen) in jouw buik een aandoening heeft of een lichamelijke afwijking. We noemen dit prenatale screening.

Er zijn twee soorten screening:
1. De NIPT, staat voor Non Invasieve Prenatale Test en stelt de mogelijke aanwezigheid van het syndroom van Down-, Edwards- of Patau bij de ongeboren baby vast. Met deze test wordt in het bloed van de zwangere gekeken naar DNA dat afkomstig is van de placenta (moederkoek). Het DNA van de placenta is bijna altijd hetzelfde als het DNA van de ongeboren baby. De NIPT is geen vervanging voor de vlokkentest of vruchtwaterpunctie maar kan wel meer zekerheid geven over de gezondheid van de ongeboren baby.

Folder: screening op down-, edward- en patausyndroom

Indien er bij de NIPT een (verhoogde kans op een) afwijking bij de ongeboren baby wordt gevonden, kan er voor vervolg onderzoek worden gekozen. Vaak bestaande uit een vlokkentest of vruchtwaterpunctie.

2. Het ETSEO, een echo rond de 13 weken zwangerschap en/of TTSEO, een echo rond de 20 weken zwangerschap. Het betreft een medisch onderzoek en er wordt hierbij uitgebreid gekeken naar eventuele structurele (lichamelijke) afwijkingen van de baby (het is dus geen pretecho). De echo’s worden uitgevoerd in het Echocentrum Focus in het Amphia Ziekenhuis. Blijkt er een vermoeden te zijn op een afwijking dan wordt je voor vervolg onderzoek doorverwezen naar het Erasmus Medisch Centrum.

Folder: structureel echoscopisch onderzoek

Je beslist zelf of je deze onderzoeken wil laten doen. Graag informeren wij je over alle mogelijkheden. Wil je naar aanleiding hiervan meer weten over prenatale screening? Dan krijg je hier een uitgebreid (counselings)gesprek over.

Voor uitgebreidere en meest actuele informatie over deze testen verwijzen we je naar de website pns.nl.