Voorgeschiedenis, leefstijl en risico selectie

Al vroeg in de zwangerschap zien we jullie graag op ons spreekuur. Tijdens deze controle gaan we heel wat zaken bespreken om onze zorg zo goed mogelijk op jullie situatie en wensen aan te passen. We beginnen vaak eerst met een echo, om meer zekerheid te krijgen over jullie zwangerschap. Daarna bespreken we zaken als leefstijl, jullie medische voorgeschiedenis, eventuele eerder zwangerschappen en geboortes en geven we jullie voorlichting om de zwangerschap en bevalling zo goed en gezond mogelijk te laten verlopen.

Daarnaast nemen we de tijd om de onderzoeken die tot prenatale screening behoren uitgebreid met jullie te bespreken. Dit zijn immers onderzoeken waarbij jullie zelf de keuze hebben deze wel of niet te laten uitvoeren. We vinden het daarom erg belangrijk dat jullie hier een goede beslissing in kunnen nemen en helpen eventueel bij de besluitvorming.