Om goede verloskundige zorg te kunnen geven houden wij onze zorgverlening nauwkeurig bij in een medisch/verloskundig dossier. Hierbij maken wij gebruik van het programma Epic. Uiteraard is dit programma goed beveiligd en hebben alleen zorgverleners waar jij een behandelrelatie mee bent aangegaan (zoals de verloskundigen van Flore) toegang tot dit dossier. Ook zelf kun je toegang tot (een gedeelte van) je medisch/verloskundig dossier krijgen. Daarvoor maak je een account aan op mijnAmphia.nl. Wil je meer lezen over het medisch dossier, klink dan hier.

Daarnaast maken wij gebruik van andere (landelijke) registratie- en informatiesytemen.
Het bloedonderzoek bij zwangeren in het begin van hun zwangerschap (PSIE) wordt bijvoorbeeld geregistreerd in Praeventis. Laat je prenatale screening uitvoeren zoals de NIPT, 13 en/of 20 weken echo dan wordt dat geregistreerd in Peridos. In Perined wordt (anoniem) de volledige geleverde verloskundige zorg geregistreerd. Dit alles om ervoor te zorgen dat jij als zwangere maar ook jullie (ongeboren) kind volledige en juiste zorg ontvangen. Verder zijn deze systemen erop gericht om de zorg te evalueren en te verbeteren.  

Bij de registratie van je gegevens in de informatiesystemen van de screeningen wordt zorgvuldig omgegaan met de geregistreerde gegevens. De systemen voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Bij de uitwisseling van gegevens moet ook worden voldaan aan de wet Algemene Bepalingen Burgerservicenummer en de wet Aanvullende Bepalingen Verwerking Persoonsgegevens in de zorg.