Screening op aangeboren ziekten

Als jullie kleintje z’n 4 á 5 dagen oud is wordt de hielprik aangeboden. Dit is een prikje in de hiel van jullie kindje waarbij wat bloed wordt afgenomen voor onderzoek. Het bloed wordt onderzocht op ernstige, maar zeldzame ziekten. Deze ziekten zijn over het algemeen goed te behandelen, niet te genezen. De ouders worden altijd over de uitslag geïnformeerd. Voor uitgebreidere informatie verwijzen we jullie naar de landelijke website over de hielprik

Gehoorscreening

Vaak wordt tezamen met de hielprik ook de gehoorscreening aangeboden.  Jullie kleintje krijgt om de beurt in beide oren een zacht dopje waardoor een geluidje het oor wordt ingestuurd. Een gezond oor reageert hierop door een geluidje terug te sturen, dit vangt het dopje, met aansluitend apparaatje weer op. De ouders krijgen meteen de uitslag te horen. Voor uitgebreidere informatie verwijzen we jullie naar de landelijke website over de gehoorscreening.